Dernek Üyeliği

  • Derneğimize üye olmak için pskiyatrist psikolog ya da uçuş profesyoneli olmak gerekli değildir.
  • Derneğin çalışma alanına ilgi duyan herkes üye olabilir.
  • Üyelik başvurusu yönetim kurulu onayından sonra karara bağlanır.
  • Üyelik ücreti yıllık 50 TL’dir.
  • Dernek üyeliği için e-posta ile başvurululabilir, üye olma sürecinde derneğe gelinmesi gerekmektedir.