Çalışma Alanlarımız

Psikopatolojik Tedavi ve Araştırmalar

Bireylerde uçuş fobisi ve airsickness, pilot ve uçuş personelinde anksiyete ve stres yönetimi ve iş yıpranması ve olay sonrası stres sorunolarıyla baş etme.

Psikososyal Süreç Yönetimi ve Araştırmaları

Havacılık personelinin (yer hizmetleri dahil), yolcuların, ve kamuoyu algısının olay veya kaza sonrası psikososyal süreçlerinin yönetimi.

Eğitim ve Danışmanlık

Ucuş Korkusu, Kriz Yönetimi, İnsan Faktörleri, Stress Yönetimi, Müşteri Psikolojisi Yönetimi, Güvenlik Kavramı ve Kültürü konularında danışmanlık.

Havacılık ve uzay psikolojisi ülkemizde henüz gelişmekte olan çok önemli bir alandır. Havacılık her ne kadar üstün teknoloji ve otomasyon içerse de en temel faktörü insan ve insan psikolojisidir. Derneğimizin temel amacı havacılık- uzay teknolojisi ve sektörüyle insan psikolojisi ve diğer insansal faktörlerin ilişkisi üzerinde akademik eğitimsel çalışmalar yapmaktır. Bu amaç kapsamında havacılıkta insan faktörünü geliştirmek, havacılık içinde insan psikolojisi ve psikolojik sağlık konularında bilimsel akademik süreçleri desteklemek ve uygulamalarda bulunmak, diğer havacılık içindeki insansal sorunlar örneğin, mesleki, yasal, prosedürsel alanlar, sosyal ve eğitimsel alanlarda da çalışmalar yapmak hedeflenmiştir.

Dernek Amaçları

 • Derneğimiz havacılık ve uzay psikoljisi ve ilişkili alanlarda bilimsel, akademik, eğitimsel,sosyal ve gelişimsel çalışmalarda bulunmayı yanısıra yapılmakta olan bu tür çalışmalara da destek vermeyi hedefler.
 • Gerekli izinler almak koşuluyla yurt içi ve yurt dışında havacılık ve uzay psikoljisi ile ilgili bilimsel faaliyetlere, kongrelere ve toplantılara katılmak, yerli ve yabancı bilim adamları, havacılık uzmanları, doktorlar, psikiyatr ve psikologları bilimsel toplantılara ve etkinliklere davet etmek.
 • Psikoloji öğrencilerine, havacılık psikolojisiyle ilgili; eğitim, panel, workshop, training sağlamak

Psikopatoloji

 • Airsickness hastalığının üstesinden gelme.
 • Uçuş korkusunun üstesinden gelme.
 • Pilotlarda ve uçuş personelinde anksiyete yönetimi.
 • Panik atak, post-travmatik stres ve uçuş isteğinin kaybı ile baş etme.
 • Havacılık personelinin stres ve iş yıpranması ve kaza ve olay sonrası stres sorunlarıyla baş etme.

Bilimsel Araştırmalar

 • İş yoğunluğunun etkileri (Havacılık Personeli)
 • Stress (Yolcu ve Havacılık Personeli)
 • Jetlag, Gürültü, Uyku Bozuklukları
 • Anksiyete (Yolcu ve Havacılık Personeli)
 • Ucuş Korkusu

Eğitim ve Danışmanlık

 • Ucuş Korkusu
 • Kriz Yönetimi
 • İnsan Faktörleri
 • Stress Yönetimi
 • Müşteri (Psikolojisi) Yönetimi
 • Güvenlik Kavramı ve Kültürü

Bize Ulaşın

Dernek Merkezi

Pandost Binası,
Afet Merkezi Yanı,
Hobi Bahçeleri,
Ataköy 7.-8. Kısım, İstanbul

İletişim Bilgileri

E-posta: iletisim [at] hupder [nokta] org

Telefon: 0212 560 70 84